Notatievenster

<< Klik om Inhoudsopgave te zien >>

Navigatie:  Turbo Dambase 11 > Starten met Turbo Dambase > Partijvenster >

Notatievenster

Beeld > Vensters > Notatie

 

Het Notatievenster toont de notatie.

 

Notation-Window

 

Het Notatievenster wordt bijgewerkt als je zetten invoert of annotaties.

 

Notatievenster Contextmenu