Partijvenster

<< Klik om Inhoudsopgave te zien >>

Navigatie:  Turbo Dambase 11 > Starten met Turbo Dambase >

Partijvenster

In het Partijvenster kan je partijen naspelen. Het Bordvenster links toont de huidige stelling van de partij. Het Notatievenster rechts toont de notatie van de partij die je geladen hebt, met de huidige zet gemarkeerd door een donkere cursor. Gebruik het Lijstvenster om een partij te laden.

 

Game-Window

 

Naspelen met het toetsenbord

Pijl-rechts: een zet vooruit;

Pijl-links: een zet terug;

Pijl-omlaag: een regel naar onderen;

Pijl-omhoog: een regel naar boven;

Home: begin van de partij;

End: einde van de partij;

Space: start/stop automatisch naspelen.

 

Selecteer Variant

 

Naspelen met de muis

Onder het bord staan vier knoppen waarmee je de partij kan naspelen:

Linkse knop: begin partij;

Tweede knop: een zet vooruit;

Derde knop: een zet terug;

Rechtse knop: einde partij.

 

Je kan een partij ook naspelen met de Regelaars bovenin.

 

Aan de onderkant van het Partijvenster staat de volgende informatie:

De eerste sectie toont het aantal witte en zwarte schijven, het aantal witte en zwarte dammen, en het tempoverschil.

De tweede sectie wordt gebruikt bij het invoeren van zetten met het toetsenbord.

De derde sectie toont het aantal partijen in de database en het huidige partijnummer.

De vierde sectie toont de naam van de geopende database.

De vijfde sectie wordt gebruikt voor allerlei berichten. Bijvoorbeeld als je gaat zoeken wordt het aantal gevonden partijen getoond.

 

Aan de bovenkant van het Notatievenster staan de partijgegevens: de spelers, het toernooi, de datum en de uitslag.

 

Bordvenster

Notatievenster

Enginevenster

Boekvenster

Eindspelvenster

Klokvenster