Klokvenster

<< Klik om Inhoudsopgave te zien >>

Navigatie:  Turbo Dambase 11 > Starten met Turbo Dambase > Partijvenster >

Klokvenster

Beeld > Vensters > Klok

 

Het Klokvenster toont de resterende tijd voor wit en zwart.

Het Klokvenster wordt gebruikt tijdens het spelen tegen de engine. Het verschijnt automatisch als je een partij start.

 

Clock-Window