Selecteer Variant

<< Klik om Inhoudsopgave te zien >>

Navigatie:  Turbo Dambase 11 > Starten met Turbo Dambase > Partijvenster >

Selecteer Variant

Als je met pijl-rechts door de notatie loopt, en er zijn varianten, dan verschijnt het volgende dialoogvenster:

 

SelectVariation

 

Gebruik pijl-omlaag en pijl-omhoog om een variant te kiezen en dan pijl-rechts om hem te spelen.