Regelaars

<< Klik om Inhoudsopgave te zien >>

Navigatie:  Turbo Dambase 11 > Starten met Turbo Dambase > Partijvenster >

Regelaars

Als de Regelaars niet zichtbaar zijn kies Beeld > Regelaars.

 

Controls

 

Je kan de partijen in de database één voor één automatisch laten naspelen.

Ga naar de partijenlijst, kies een partij, en start het naspelen. Als de slotstand van de partij is bereikt wordt even gewacht en dan wordt de volgende partij geladen en nagespeeld. Dit net zolang tot alle partijen in de lijst aan de beurt geweest zijn.

 

De regelaars werken hetzelfde als die van iTunes.

De linkerknop, met de twee driehoekjes naar links: ga naar de vorige partij.

De rechterknop, met de twee driehoekjes naar rechts: ga naar de volgende partij.

De middelste knop is de naspeelknop.

Met de schuifregelaar kan je de snelheid van het naspelen aangeven. Schuif helemaal naar links om heel langzaam te spelen. Schuif helemaal naar rechts om heel snel te spelen.

 

Klik op de naspeelknop om een partij na te spelen. Er verschijnen twee extra knoppen.

 

Controls-Replaying

 

De linkerknop, met de twee door elkaar lopende pijltjes, is de shuffleknop.

De rechterknop, met de twee pijltjes boven op elkaar, is de herhaalknop.

 

Voer een of meer van de volgende stappen uit:

Naspelen in willekeurige volgorde inschakelen: Klik op de shuffleknop.

Wanneer naspelen in willekeurige volgorde is ingeschakeld, verandert de knop van kleur en worden de partijen in willekeurige volgorde nagespeeld.

Alle partijen in de huidige weergave (bijvoorbeeld een partijlijst) herhalen: Klik op de herhaalknop. Herhalen is ingeschakeld als de knop van kleur verandert.

De partij die wordt nagespeeld herhalen: Klik op de herhaalknop totdat het cijfer 1 verschijnt .

Herhalen uitschakelen: Klik op de herhaalknop totdat de knop van kleur verandert.

 

Tijdens het naspelen kan je op een zet in de notatie klikken om er naartoe te springen.