Bordontwerp

<< Klik om Inhoudsopgave te zien >>

Navigatie:  Turbo Dambase 11 > Starten met Turbo Dambase > Partijvenster > Bordvenster >

Bordontwerp

Bordvenster | rechts-klik | Bord Ontwerp

 

Gebruik dit dialoogvenster om het ontwerp van het BordVenster te wijzigen.

Board-Design

 

Schema's

Je kan kiezen uit verschillende voorgedefinieerde schema's. Bij schema Gebruiker BMP kan je zelf bitmaps aangeven voor velden en de marge. Bij schema Zuivere kleuren kan je kleuren aangeven voor velden en stukken.

 

Stukken hebben de vorm Cirkel of Ellips.

 

Proportie is de grootte van het stuk ten opzichte van het veld.

Randbreedte is de breedte van de bordrand. Wanneer je Coördinaten afbeeldt moet de rand een minimale afmeting hebben.

 

Achtergrond

Je kan kiezen uit verschillende voorgedefinieerde achtergronden. Bij Gebruiker BMP kan je zelf de bitmap voor de achtergrond aangeven. Bij Zuivere kleuren kan je de kleur van de achtergrond aangeven.

 

Je kan kiezen of je knoppen of een schuifbalk onder het dambord wilt zien.

 

Kies Toepassen om je wijzigingen toe te passen.

Kies Herstel alles om de fabrieksinstellingen terug te zetten en toe te passen.