Bordvenster Contextmenu

<< Klik om Inhoudsopgave te zien >>

Navigatie:  Turbo Dambase 11 > Starten met Turbo Dambase > Partijvenster > Bordvenster >

Bordvenster Contextmenu

Bordvenster | rechts-klik

 

Board-Window-Context-Menu

 

Bord Omdraaien

Draait het bord om.

Zoek Stelling

Zoek partijen met de bordstelling.

Bord Ontwerp

Toont het Bord Ontwerp dialoogvenster om het ontwerp van het Bordvenster te wijzigen.