Partijen Annoteren

<< Klik om Inhoudsopgave te zien >>

Navigatie:  Turbo Dambase 11 > Starten met Turbo Dambase > Partijen Bewerken >

Partijen Annoteren

Turbo Dambase biedt diverse mogelijkheden om een partij van commentaar te voorzien:

 

Varianten: alternatieve zetten die op het bord nagespeeld kunnen worden.

Grafisch Commentaar: gekleurde pijlen en velden.

Tekst Commentaar: tekst voor de zet en tekst na de zet.

Symbolen: commentaar in de vorm van symbolen voor en na de zet.

Medailles: beste partij, nieuwtje etc.

Kritische Stelling: voor opening, middenspel en eindspel.

Stuktraject: om het traject te tonen dat een stuk in de partij heeft afgelegd.

Diagrammen: je kan overal diagrammen invoegen.