Varianten

<< Klik om Inhoudsopgave te zien >>

Navigatie:  Turbo Dambase 11 > Starten met Turbo Dambase > Partijen Bewerken > Partijen Annoteren >

Varianten

Je kan een variant beginnen door een alternatieve zet in te voeren. Gebruik het Nieuwe Zet Invoeren dialoogvenster om te bepalen wat er moet gebeuren.

Het programma bepaalt hoe de varianten weergegeven worden, zoals voorvoegsels (A, B, C). Korte varianten worden gescheiden door punt-komma's.

 

Varianten verwisselen

Als je varianten wilt verwisselen: rechts-klik in het Notatievenster op de laatste zet voor de betreffende varianten en kies Verwissel Varianten om het Verwissel Varianten dialoogvenster te tonen.