Notatievenster Contextmenu

<< Klik om Inhoudsopgave te zien >>

Navigatie:  Turbo Dambase 11 > Starten met Turbo Dambase > Partijvenster > Notatievenster >

Notatievenster Contextmenu

Notatiescherm | rechts-klik

 

Notation-Window-Context-Menu

 

Verwissel varianten

Toont het Verwissel Varianten dialoogvenster om de volgorde van varianten te verwisselen.

Promoveer Variant

De huidige variant word gepromoveerd en de variant aldaar wordt de sub variant.

Verwijderen

Toont het Notatievenster Verwijderen Contextmenu waar je vervolgens de annotatie kiest die je wilt verwijderen.

Tekst Voor Zet

Toont het Tekst Voor Zet dialoogvenster om tekst in te voeren die voor de zet afgebeeld moet worden.

Tekst Na Zet

Toont het Tekst Na Zet dialoogvenster om tekst in te voeren die na de zet afgebeeld moet worden.

!,?

Toont het Notatievenster Stijl Contextmenu om een zet stijl te kiezen.

+-,=

Toont het Notatievenster Waarde Contextmenu om een zet waarde te kiezen.

Zet Voorvoegsel

Toont het Notatievenster Voorvoegsel Contextmenu om een zet voorvoegsel te kiezen.

Speciale Annotatie

Toont het Notatievenster Speciale Annotatie Contextmenu om medailles, kritische stelling en stuktraject in te voeren.

Diagram Invoegen

Om een diagram in te voegen op de huidige locatie.

Kies Lettertype

Om het lettertype en de grootte te zetten van het Notatievenster.

Sluiten

Sluit het Notatievenster.