Teamlijst Contextmenu

<< Klik om Inhoudsopgave te zien >>

Navigatie:  Turbo Dambase 11 > Starten met Turbo Dambase > Lijstvenster > Teamlijst >

Teamlijst Contextmenu

Teamlijst | rechts-klik

 

Team-List-Context-Menu

 

Bewerken

Toont het Team dialoogvenster om het team te bewerken.

Verwijderen

Om de partijen van de geselecteerde teams te verwijderen.

Selecteer Alles

Om alle teams te selecteren.

Zoeken

Toont het Zoek Team dialoogvenster om de lijst te filteren.

Kopiëren

Kopieer de partijen van de geselecteerde teams naar een andere database.

Kies Lettertype

Om het lettertype en de grootte te zetten van de Teamlijst.

Sluiten

Sluit de Teamlijst.