Bewerk Bron

<< Klik om Inhoudsopgave te zien >>

Navigatie:  Turbo Dambase 11 > Starten met Turbo Dambase > Lijstvenster > Bronlijst >

Bewerk Bron

Bewerken > Bewaar Partij > Annotator en Teams > Bron Details

Bronlijst | Bewerken > Bewerk Bron

Bronlijst | rechts-klik | Bewerk Bron

 

Gebruik dit dialoogvenster om de bron te bewerken.

 

Edit-Source

 

De uniekheid van een bron wordt bepaald door de volgende velden: Naam, Uitgever en Jaar (van Publicatie).

Als er al een andere bron is met dezelfde waarden voor deze velden, worden de bronnen samengevoegd.

 

Confirm-Merge-Source

 

Wees voorzichtig, want deze actie kan niet ongedaan gemaakt worden.