Toernooien

<< Klik om Inhoudsopgave te zien >>

Navigatie:  Turbo Dambase 11 > Starten met Turbo Dambase > Partijen Bewerken > Partij Bewaren >

Toernooien

Bewerken > Bewaar Partij > Spelers en Resultaat > Toernooi

 

Gebruik dit dialoogvenster om een toernooi te kiezen uit de geopende database of de referentie database.

 

Help-Tournament