Teams

<< Klik om Inhoudsopgave te zien >>

Navigatie:  Turbo Dambase 11 > Starten met Turbo Dambase > Partijen Bewerken > Partij Bewaren >

Teams

Bewerken > Bewaar Partij > Annotator en Teams > Witte team

Bewerken > Bewaar Partij > Annotator en Teams > Zwarte team

 

Gebruik dit dialoogvenster om een team te kiezen uit de geopende database of de referentie database.

 

Help-Team