Referentie Database

<< Klik om Inhoudsopgave te zien >>

Navigatie:  Turbo Dambase 11 > Referentie > Opties > Opties - Editor >

Referentie Database

Wanneer je om hulp vraagt bij het invoeren van spelers dan laat het programma alle spelers zien die in de referentie database voorkomen.

Je kan de referentie database zetten in het Opties dialoogvenster.