Maak Hub Engine

<< Klik om Inhoudsopgave te zien >>

Navigatie:  Turbo Dambase 11 > Referentie > Partijvenster Menuopdrachten > Engine Menu >

Maak Hub Engine

Engine > Maak Hub Engine

 

Toont het Maak Hub Engine dialoogvenster om een engine te maken die voldoet aan het Hub protocol.