Instant Analyse Toevoegen

<< Klik om Inhoudsopgave te zien >>

Navigatie:  Turbo Dambase 11 > Referentie > Partijvenster Menuopdrachten > Engine Menu >

Instant Analyse Toevoegen

Engine > Instant Analyse Toevoegen

 

Toont het Engine Laden dialoogvenster om een Instant Analysevenster toe te voegen. Er mogen maximaal drie instant analysevensters tegelijk actief zijn.