Kiebitzer Toevoegen

<< Klik om Inhoudsopgave te zien >>

Navigatie:  Turbo Dambase 11 > Referentie > Partijvenster Menuopdrachten > Engine Menu >

Kiebitzer Toevoegen

Engine > Kiebitzer Toevoegen

 

Toont het Engine Laden dialoogvenster om een kiebitzer toe te voegen. Er mogen maximaal drie kiebitzers tegelijk actief zijn.