Hub Engines Maken

<< Klik om Inhoudsopgave te zien >>

Navigatie:  Turbo Dambase 11 > Geavanceerde Functies > Werken met Engines >

Hub Engines Maken

Engine > Hub Engine Maken

 

Gebruik dit dialoogvenster om een Hub engine te maken.

 

Create-Hub-Engine

 

Klik ... om een Hub engine te selecteren. Bijvoorbeeld de Kingsrow engine (kr_hub.exe).

Het dialoogvenster ziet er daarna ongeveer zo uit:

 

Create-Hub-Engine-Kingsrow

 

De auteur en de naam van de engine worden weergegeven. De engine parameters zijn geïnitialiseerd met hun standaard waarden.

 

Kies Engine Parameters als je de engine parameters wilt instellen.

Kies Ok om de hub engine aan te maken.

 

De engine wordt toegevoegd aan het Engine Laden dialoogvenster.