Engine Management

<< Klik om Inhoudsopgave te zien >>

Navigatie:  Turbo Dambase 11 > Geavanceerde Functies > Werken met Engines >

Engine Management

Engine > Engine Managament

 

Gebruik dit dialoogvenster om engines actief of inactief te maken.

 

Engine-Management

 

Kies een actieve engine en druk op > om hem inactief te maken.

Kies een inactieve engine en druk op < om hem actief te maken.

 

Alleen actieve engines zijn zichtbaar in het Engine Laden dialoogvenster.