Energiebesparing

<< Klik om Inhoudsopgave te zien >>

Navigatie:  Turbo Dambase 11 > Geavanceerde Functies > Werken met Engines >

Energiebesparing

Engine > Energiebesparing

 

Gebruik dit dialoogvenster om energie te besparen.

Engine-Energy-Saving

 

Wanneer je tegen de engine speelt bepaalt de engine hoe lang hij nadenkt over een zet.

Wanneer je automatisch partijen analyseert geef je zelf aan hoeveel seconden de engine per zet mag nadenken.

 

In alle andere gevallen stopt de engine nooit met nadenken en gaat steeds dieper. Om energie te besparen kan je instellen dat de engine na een bepaald aantal seconden in slaap valt.