Boek Opties

<< Klik om Inhoudsopgave te zien >>

Navigatie:  Turbo Dambase 11 > Geavanceerde Functies > Werken met Engines > Spelen Tegen de Engine >

Boek Opties

Engine > Boek Opties

 

Gebruik dit dialoogvenster om te bepalen hoe de engine het openingsboek gebruikt.

Engine-Book-Options

 

Gebruik boek

Geef hier aan of de engine gebruik mag maken van het openingsboek.

 

Minimum partijen

Geef hier aan hoeveel partijen er minimaal moeten zijn voor een zet gespeeld mag worden. Vul je bijvoorbeeld 2 in dan mag de engine de zet alleen spelen als de stelling die ontstaat na het uitvoeren van de zet in minimaal 2 partijen is voorgekomen.

 

Variatie van spelen

Geef hier aan welke zetten de engine zal spelen: alleen de zet met het hoogste aantal partijen of ook zetten met een kleiner aantal partijen. Hoe meer de schuif naar rechts staat des te gevarieerder zal de engine spelen. Staat de schuif helemaal links dan zal de engine alleen de zet spelen die het hoogste aantal partijen geeft. Staat de schuif helemaal rechts dan zal de engine uit alle zetten een keuze maken. De kans dat een zet gekozen wordt hangt hierbij wel af van het aantal partijen, dus de zet met het hoogste aantal partijen heeft een grotere kans om gespeeld te worden dan een zet met een kleiner aantal partijen.

 

De engine gebruikt het boek dat momenteel geopend is.

 

Hoe de engine speelt hangt af van de stellingen die in het boek zijn opgenomen. Wil je met wit tegen Sijbrands spelen? Maak dan een boek met alle zwartpartijen van Sijbrands. Wil je met zwart tegen Sijbrands spelen? Maak dan een boek met alle witpartijen van Sijbrands. Wil je een bepaalde stelling tegen de engine oefenen? Maak dan een boek met alle partijen waarin deze stelling is voorgekomen.

 

Boeken Maken