Publiceer Partij

<< Klik om Inhoudsopgave te zien >>

Navigatie:  Turbo Dambase 11 > Referentie > Partijvenster Menuopdrachten > Bewerken Menu >

Publiceer Partij

Bewerken > Publiceer Partij

 

Toont het Publiceren dialoogvenster om de partij te publiceren.