Partijen Publiceren

<< Klik om Inhoudsopgave te zien >>

Navigatie:  Turbo Dambase 11 > Starten met Turbo Dambase >

Partijen Publiceren

Bewerken > Publiceer Partij

Partijlijst | rechts-klik | Uitvoer > Publiceer Partijen

 

Gebruik dit dialoogvenster om aan te geven hoe je wilt publiceren.

 

Publish

 

Kies Een klik publicatie als je de partij (partijen) op de website van Turbo Dambase wilt publiceren.

Kies Maak HTML bestand om een bestand te maken, zodat je die eerst kan wijzigen, voordat je hem publiceert.

 

Bij Een klik publicatie laat het programma de webpagina in de browser zien en kan je de URL kopiëren en naar iemand sturen.

Bezoekers kunnen de partij naspelen. Een gepubliceerde partij ziet er bijna hetzelfde uit zoals hij is weergegeven in het Partijvenster.