Selecteer Zet

<< Klik om Inhoudsopgave te zien >>

Navigatie:  Turbo Dambase 11 > Referentie > Partijvenster Menuopdrachten > Bewerken Menu >

Selecteer Zet

Bewerken > Selecteer Zet

 

Toont het Selecteer Zet dialoogvenster om de te spelen zet te kiezen.