Partijlijst Contextmenu

<< Klik om Inhoudsopgave te zien >>

Navigatie:  Turbo Dambase 11 > Starten met Turbo Dambase > Lijstvenster > Partijlijst >

Partijlijst Contextmenu

Partijlijst | rechts-klik

 

Game-List-Context-Menu

 

Bewerken

Toont het Bewaar Partij dialoogvenster om de partijgegevens te bewerken.

Details

Toont het Partijlijst Details Contextmenu om gegevens te wijzigen van alle geselecteerde partijen.

Verwijderen

Om de geselecteerde partijen te verwijderen.

Selecteer Alles

Om alle partijen te selecteren.

Zoeken

Toont het Zoekmasker dialoogvenster om de lijst te filteren.

Ga naar Regelnummer

Toont het Ga naar Regelnummer dialoogvenster om naar een regel te springen.

Kopiëren

Toont het Kopieer naar Database dialoogvenster om de geselecteerde partijen te kopiëren naar een andere database.

Analyseren

Toont het Analyse Opties dialoogvenster om de geselecteerde partijen te analyseren.

Maak Boek

Maak een tijdelijk boek van de geselecteerde partijen.

Uitvoer

Toont het Partijlijst Uitvoer Contextmenu voor het afdrukken, exporteren of publiceren van de geselecteerde partijen.

Kruistabel

Toont het Kruistabel dialoogvenster voor de kruistabel van de geselecteerde partij.

Overzicht

Toont het Overzicht dialoogvenster voor een overzicht van de geselecteerde partij in kleine diagrammen.

Statistieken

Toont het Statistieken dialoogvenster om statistieken te zien van de geselecteerde partijen.

Kies Lettertype

Om het lettertype en de grootte te zetten van de Partijlijst.

Sluiten

Sluit de Partijlijst.