Overzicht

<< Klik om Inhoudsopgave te zien >>

Navigatie:  Turbo Dambase 11 > Starten met Turbo Dambase > Lijstvenster > Partijlijst >

Overzicht

Partijlijst | rechts-klik | Overzicht

 

Dit dialoogvenster toont een overzicht in kleine diagrammen van de geselecteerde partij in de Partijlijst.

 

Overview

 

Het aantal zetten tussen de diagrammen is steeds hetzelfde.

Kies Damborden om het aantal en de grootte van de damborden aan te passen.

Kies Bord omdraaien om alle borden om te draaien.