Stelling

<< Klik om Inhoudsopgave te zien >>

Navigatie:  Turbo Dambase 11 > Starten met Turbo Dambase > Partijen Zoeken >

Stelling

Partijlijst | rechts-klik | Zoeken > Stelling

 

Gebruik dit tabblad om te zoeken naar een specifieke stelling of stellingen die voldoen aan een patroon.

Search-Mask-Position

Bord

Er zijn drie soorten borden (die tegelijk actief zijn):

Het "Zoek naar" bord: Stukken die op een veld moeten staan.

Het "Of" bord: Stukken die op een veld toegestaan zijn (herkenbaar aan een groen plusteken).

Het "Uitsluiten" bord: Stukken die op een veld niet toegestaan zijn (herkenbaar aan een rood kruis).

 

Een stelling opzetten

Kies een stuk rechtsboven en klik op het veld waar het stuk moet staan. Klik opnieuw om het stuk te verwijderen. Na het opzetten van de stelling geef je aan wie aan zet is en of je wilt zoeken met verwisselde kleuren.

 

Aan zet

Kies Wit als wit aan zet moet zijn. Kies Zwart als zwart aan zet moet zijn. Kies anders Beide. Als je naar een exacte stelling zoekt is het belangrijk om aan te geven wie er aan zet is omdat je zoekt naar één specifieke stelling. Als je op patroon zoekt worden meerdere stellingen gevonden en is het niet belangrijk wie er aan zet is.

 

Spiegel

Wit betekent niet zoeken met verwisselde kleuren.

Zwart betekent alleen zoeken met verwisselde kleuren.

Beide betekent zowel zoeken met als zonder verwisselde kleuren.

 

Voorbeeld 1

Je zoekt naar stellingen met een wit stuk op veld 6. Plaats een wit stuk op veld 6 in het "Zoek naar" bord.

Als je Wit kiest worden alleen stellingen gevonden met een wit stuk op 6, maar niet stellingen met een zwart stuk op 45. Als je Zwart kiest vindt hij alleen stellingen met een zwart stuk op 45. Als je Beide kiest worden ze allemaal gevonden.

 

Voorbeeld 2

Je zoekt naar stellingen met een zwart stuk op veld 45. Plaats een zwart stuk op veld 45 in het "Zoek naar" bord.

Als je Wit kiest worden alleen stellingen gevonden met een zwart stuk op 45, maar niet stellingen met een wit stuk op 6. Als je Zwart kiest vindt hij alleen stellingen met een wit stuk op 6. Als je Beide kiest worden ze allemaal gevonden.

 

Exact

Standaard gaat het programma ervan uit dat je op patroon zoekt. Als je op patroon zoekt worden lege velden in de zoekpositie niet vergeleken met de velden in de partij, m.a.w. alleen het patroon wordt vergeleken. Het programma zoekt partijen die voldoen aan het patroon dat op de drie borden staat, samen met de criteria op het Materiaal tabblad.

Kies Exact als de zoekpositie exact zo moet zijn voorgekomen in de partij. Bij exact zoeken wordt alleen het "Zoeken naar" bord vergeleken. De "Of" en "Uitsluiten" borden, en de criteria op het tabblad Materiaal, worden genegeerd.

 

Eerste zet, Laatste zet, Lengte

Deze opties definiëren wanneer, en hoe lang, het fragment moet voorkomen in de partij. Als het fragment zich voordoet voor de Eerste zet, of na de Laatste zet, dan wordt dit genegeerd. Lengte refereert aan het minimum aantal opeenvolgende ply (halve zetten) dat het patroon op het bord moet staan.

 

Partijstand

Om de bordstelling van het Partijvenster op te zetten.

 

Beginstand

Om de beginstand op te zetten.

 

Herstellen

Wist de criteria op het Stelling tabblad.