Materiaal

<< Klik om Inhoudsopgave te zien >>

Navigatie:  Turbo Dambase 11 > Starten met Turbo Dambase > Partijen Zoeken >

Materiaal

Partijlijst | rechts-klik | Zoeken > Materiaal

 

Gebruik dit tabblad om te zoeken naar stellingen met een bepaalde materiaalverdeling.

 

Search-Mask-Material

 

Aantal stukken

Je kan aangeven welk materiaal op het bord moet staan. Voor elk wit en zwart stuk kan je het minimum en maximum aantal stukken aangeven dat op het bord moet staan.

Kies Alle stukken om alle stukken aan te zetten, zodat je dat niet zelf handmatig voor ieder stuk hoeft te doen.

Kies Geen stukken om alle stukken uit te zetten, zodat je dat niet zelf handmatig voor ieder stuk hoeft te doen.

 

Als het bereik voor witte schijven “3–4” is worden alleen stellingen gevonden met minimaal drie en maximaal vier witte schijven. "1–1" wil zeggen dat precies 1 stuk aanwezig moet zijn. Als je de bereiken voor witte dammen en zwarte dammen op “0-0” zet, worden stellingen met dammen niet gevonden.

 

Verschil

Als je deze kiest hebben de ingevulde waarden van zwart een andere betekenis. Dan geven ze het verschil in materiaal aan tussen wit en zwart.

 

Gelijke stukken

Kies Gelijke stukken als je alleen stellingen wilt waarin wit en zwart precies evenveel stukken hebben.

 

Stabiel

Tijdens een slagwisseling kan een partijstelling aan het patroon voldoen. Maar het patroon doet zich wellicht niet meer voor nadat er geslagen is. Stabiel wil zeggen dat alleen stellingen worden gevonden waarbij de aan zet zijnde kleur niet op slag staat. Deze controle kan het zoekproces aanzienlijk vertragen.

 

Tempoverschil

Je kan tempoverschil gebruiken om een minimum -en maximum tempoverschil toe te staan in de gevonden stellingen. Als je op tempoverschil zoekt selecteert het programma alleen stellingen waarin geen dammen voorkomen en waarin wit en zwart evenveel schijven hebben.

 

Lengte

Lengte refereert aan het minimum aantal opeenvolgende ply (halve zetten) dat het materiaal op het bord moet staan.

 

Herstellen

Wist de criteria op het Materiaal tabblad.