Retro Variant

<< Klik om Inhoudsopgave te zien >>

Navigatie:  Turbo Dambase 11 > Starten met Turbo Dambase > Partijvenster > Boekvenster > Retrozetten >

Retro Variant

Boekvenster | rechts-klik | Retro Variant

 

Dit dialoogvenster laat het zettenverloop zien vanaf het begin van de partij tot de huidige stelling.

Book-Retro-Line-Example-2-Retro-Line