Patroon Voor en Na - Materiaal

<< Klik om Inhoudsopgave te zien >>

Navigatie:  Turbo Dambase 11 > Starten met Turbo Dambase > Partijen Zoeken > Manoeuvres > Patroon Voor en Na >

Patroon Voor en Na - Materiaal

Partijlijst | rechts-klik | Zoeken > Manoeuvres > Patroon Voor > Materiaal

Partijlijst | rechts-klik | Zoeken > Manoeuvres > Patroon Na > Materiaal

 

Gebruik dit tabblad om de materiaalverdeling te specificeren.

 

PositionMaterialMask-Material

 

Aantal stukken

Je kan aangeven welk materiaal op het bord moet staan. Voor elk wit en zwart stuk kan je het minimum en maximum aantal stukken aangeven dat op het bord moet staan.

Kies Alle stukken om alle stukken aan te zetten, zodat je dat niet zelf handmatig voor ieder stuk hoeft te doen.

Kies Geen stukken om alle stukken uit te zetten, zodat je dat niet zelf handmatig voor ieder stuk hoeft te doen.

 

Als het bereik voor witte schijven “3–4” is worden alleen stellingen gevonden met minimaal drie en maximaal vier witte schijven. "1–1" wil zeggen dat precies 1 stuk aanwezig moet zijn. Als je de bereiken voor witte dammen en zwarte dammen op “0-0” zet, worden stellingen met dammen niet gevonden.

 

Verschil

Als je deze kiest hebben de ingevulde waarden van zwart een andere betekenis. Dan geven ze het verschil in materiaal aan tussen wit en zwart.

 

Gelijke stukken

Kies Gelijke stukken als je alleen stellingen wilt waarin wit en zwart precies evenveel stukken hebben.

 

Herstellen

Wist de criteria op het Materiaal tabblad.