Manoeuvres

<< Klik om Inhoudsopgave te zien >>

Navigatie:  Turbo Dambase 11 > Starten met Turbo Dambase > Partijen Zoeken >

Manoeuvres

Partijlijst | rechts-klik | Zoeken > Manoeuvres

 

Gebruik dit tabblad om te zoeken naar manoeuvres.

 

Search-Mask-Manoeuvres

 

Invoegen

Om een manoeuvre in te voegen.

 

Verwijder

Om de geselecteerde manoeuvre te verwijderen.

 

Pijl omhoog en omlaag

Om de volgorde van de manoeuvres te wijzigen.

 

Partij

Om de zetten van de partij in het Partijvenster over te nemen.

 

Als je een manoeuvre invoegt ziet hij er uit als "wM?????". Hij is opgebouwd uit vijf elementen:

Het eerste teken is de kleur die aan zet is: w (white-wit), b (black-zwart), ? (wit of zwart).

Het tweede teken is het soort stuk: M (Man-schijf), K (King-dam) of ? (schijf of dam).

Het derde en vierde teken zijn het beginveld. Als geen beginveld is gegeven zie je twee vraagtekens.

Het vijfde teken is het soort zet: - (normale zet), x (slag), ? (normale zet of slag).

De laatste twee tekens zijn het eindveld. Als geen eindveld is gegeven zie je twee vraagtekens.

 

Voorbeeld

Verander Wit in Zwart (kleur die aan zet is). Verander Schijf in Dam (soort stuk). In het vakje rechts van soort stuk vul je 46 in (beginveld). Rechts van beginveld kies je "x" (slag). Rechts daarvan in het vakje vul je 2 in (eindveld).

De manoeuvre zal nu zijn "bK46x02": zoek alle slagen van een zwarte dam op 46 die eindigt op veld 2.

 

Schijven, Dammen en Totaal

Als de manoeuvre een slag is kan je aangeven hoeveel schijven, dammen en totaal aantal stukken geslagen moeten worden.

 

Geslagen stukken

Als de manoeuvre een slag is kan je aangeven waar de geslagen stukken moeten staan.

 

Patroon voor

Specificeer een patroon waaraan voldaan moet zijn voordat de manoeuvre is gespeeld.

 

Patroon na

Specificeer een patroon waaraan voldaan moet zijn nadat de manoeuvre is gespeeld.

 

Promotie

Geef aan of de zet een promotie is.

 

Offer

Geef aan of de zet een offer is. Dat is het geval als het stuk bij de volgende zet geslagen wordt.

 

Niet

Kies deze om partijen te vinden die niet voldoen aan de manoeuvre.

 

Zelfde stuk

Om te forceren dat manoeuvres door hetzelfde stuk uitgevoerd worden. Je kan verschillende getallen aan de manoeuvres toekennen.

Voorbeeld: Stel je hebt 3 manoeuvres. De eerste en tweede manoeuvre moeten uitgevoerd worden door stuk A en de derde manoeuvre door stuk B. Ken nummer 1 toe aan de eerste en tweede manoeuvre en ken nummer 2 toe aan de derde manoeuvre. Deze nummers verschijnen in de lijst met [1] en [2] achter de manoeuvre.

 

Eerste zet, Laatste zet, Lengte

Definieert het gebied in de partij waar gezocht moet worden naar de manoeuvre. Lengte refereert aan het maximum aantal ply (halve zetten) waarbinnen de gehele manoeuvre zich moet voordoen.

 

Controleer zettenvolgorde

In een manoeuvre van meerdere zetten kan je wel of niet eisen dat de zetten in de aangeven volgorde moeten zijn voorgekomen.

 

Herstellen

Wist de criteria op het Manoeuvres tabblad.

 

Rijen

In plaats van een beginveld of eindveld kan je ook een rijnummer invoeren. De basisrij (46-50) is R9, de rij (41-45) is R8 etc. tot de promotie rij R0.

 

Voorbeeld

We willen alle manoeuvres zoeken waar een witte schijf achter elkaar opmarcheert vanaf de basisrij naar de andere kant van het bord en promoveert. Dan moeten we de volgende negen manoeuvres invoeren:

 

wMR9-R8 [1]

wMR8-R7 [1]

wMR7-R6 [1]

wMR6-R5 [1]

wMR5-R4 [1]

wMR4-R3 [1]

wMR3-R2 [1]

wMR2-R1 [1]

wMR1-R0 [1]

 

Ken Zelfde stuk toe aan alle manoeuvres. Dit is om dingen te verhinderen als 29-24, 24-20, 19-14 (een ander stuk neemt over), 14-10, 10-5.

Kies Controleer zettenvolgorde om de ingevoerde volgorde te vereisen.

Zet Lengte op 17 (9 witte zetten en 8 zwarte zetten tussendoor).

 

Met deze instellingen vind je alle partijen waarin een schijf vanaf de basisrij naar dam wandelt zonder vertraging.

Als je Lengte 19 kiest sta je toe dat wit één andere zet tussendoor doet.

Als je Lengte 21 kiest sta je toe dan wit twee andere zetten tussendoor doet etc.