Annotators

<< Klik om Inhoudsopgave te zien >>

Navigatie:  Turbo Dambase 11 > Starten met Turbo Dambase > Partijen Bewerken > Partij Bewaren >

Annotators

Bewerken > Bewaar Partij > Annotator en Teams > Annotator

 

Gebruik dit dialoogvenster om een annotator te kiezen uit de geopende database of de referentie database.

 

Help-Annotator