Database Comprimeren

<< Klik om Inhoudsopgave te zien >>

Navigatie:  Turbo Dambase 11 > Referentie > Partijvenster Menuopdrachten > Tools Menu >

Database Comprimeren

Tools > Database Comprimeren

 

Om een database te comprimeren.