Database Comprimeren

<< Klik om Inhoudsopgave te zien >>

Navigatie:  Turbo Dambase 11 > Geavanceerde Functies > Databases Beheren >

Database Comprimeren

Tools > Database Comprimeren

 

Comprimeer de database om deze zo klein mogelijk te maken waardoor het zoeken sneller gaat. Dit is alleen zinvol als je veel partijen hebt gewijzigd.