Open Database

<< Klik om Inhoudsopgave te zien >>

Navigatie:  Turbo Dambase 11 > Referentie > Partijvenster Menuopdrachten > Bestand Menu >

Open Database

Bestand > Open Database

 

Gebruik dit dialoogvenster om een database aan te wijzen en te openen.