Stop Partij

<< Klik om Inhoudsopgave te zien >>

Navigatie:  Turbo Dambase 11 > Referentie > Partijvenster Menuopdrachten > Engine Menu >

Stop Partij

Engine > Stop Parttj

 

Stop met spelen tegen de engine.