Speel Nu

<< Klik om Inhoudsopgave te zien >>

Navigatie:  Turbo Dambase 11 > Referentie > Partijvenster Menuopdrachten > Engine Menu >

Speel Nu

Engine > Speel Nu

 

Dwingt de engine om de beste zet te spelen tot nu toe.