Boek Opties

<< Klik om Inhoudsopgave te zien >>

Navigatie:  Turbo Dambase 11 > Referentie > Partijvenster Menuopdrachten > Engine Menu >

Boek Opties

Engine > Boek opties

 

Toont het Boek Opties dialoogvenster om te bepalen hoe de engine het openingsboek  gebruikt.