Openen

<< Klik om Inhoudsopgave te zien >>

Navigatie:  Turbo Dambase 11 > Referentie > Partijvenster Menuopdrachten > Boek Menu >

Openen

Boek > Openen

 

Gebruik dit dialoogvenster om een boek aan te wijzen en te openen.

 

Het boek wordt weergegeven in het Boekvenster.

Als het Boekvenster niet zichtbaar is kies Beeld > Vensters > Boek.