Nieuw

<< Klik om Inhoudsopgave te zien >>

Navigatie:  Turbo Dambase 11 > Referentie > Partijvenster Menuopdrachten > Boek Menu >

Nieuw

Boek > Nieuw

 

Gebruik dit dialoogvenster om een nieuw boek te maken. Typ de naam van het nieuwe boek en kies Open.

 

Het boek wordt weergegeven in het Boekvenster.

Als het Boekvenster niet zichtbaar is kies Beeld > Vensters > Boek.