Exporteer naar Text

<< Klik om Inhoudsopgave te zien >>

Navigatie:  Turbo Dambase 11 > Starten met Turbo Dambase > Partijen Exporteren >

Exporteer naar Text

Partijlijst | rechts-klik | Uitvoer > Tekstbestand > Tekst

 

Gebruik dit tabblad om de Tekst opties te zetten.

Export-Text

 

Het tekst formaat is het normale tekst formaat van Windows (ANSI) en kan door iedere tekstverwerker gelezen worden. Geef eventueel de maximale breedte van een regel aan. Diagrammen worden als cijferstand in de notatie opgenomen.