Enginevenster Contextmenu

<< Klik om Inhoudsopgave te zien >>

Navigatie:  Turbo Dambase 11 > Starten met Turbo Dambase > Partijvenster > Enginevenster >

Enginevenster Contextmenu

Enginevenster | rechts-klik

Engine-Window-Context-Menu

Engine

Toont het Engine Laden dialoogvenster om een engine te selecteren en de parameters te zetten.

Engine Parameters

Toont het Engine Parameters dialoogvenster om de engine parameters te zetten.

Vasthouden

Kies deze optie wanneer je wilt dat de engine nadenkt over één bepaalde stelling. Daarna kan je rustig door de partij bewegen zonder dat de engine volgt. Kies de optie opnieuw om het vasthouden uit te zetten.

Dreiging

Kies deze optie om de dreiging te zien, d.w.z. wat de tegenstander kan doen als er geen verdedigende zet wordt gespeeld. Kies de optie opnieuw om terug te keren in normale stand.

Scroll Hoofdvariant

Nieuwe varianten worden toegevoegd aan het einde van de lijst. Als deze is uitgevinkt vervangt de nieuwe variant de vorige varianten.

Extra Zoek Info

Voegt de evaluatie, de zoekdiepte en het aantal berekende stellingen toe aan het einde van de hoofdvariant. Met name zinvol in combinatie met scrollen hoofdvariant.

Kopieer naar Notatie

Om de engine variant te plakken in de notatie van de partij. Het programma voegt altijd een nieuwe variant toe. Het programma kijkt niet of de variant al in de notatie aanwezig is.

Varianten Bord

Om de engine variant op een klein bord na te spelen. Gebruik de knoppen onder het bord om de variant na te spelen. Kies de optie opnieuw om het bord te verbergen.

Kies Lettertype

Om het lettertype en de grootte te zetten van het Enginevenster.

Sluiten

Sluit het Enginevenster.