Eigenschappen

<< Klik om Inhoudsopgave te zien >>

Navigatie:  Turbo Dambase 11 > Starten met Turbo Dambase > Partijvenster > Enginevenster > Engine Laden >

Eigenschappen

Enginevenster | rechts-klik | Engine Laden > | engine | > Eigenschappen

 

Gebruik dit dialoogvenster om de eigenschappen van de engine te zetten.

 

Engine-Advanced

 

Kies Logbestand om een logbestand te maken van de communicatie tussen Turbo Dambase en de engine. Dit vertraagt het denkproces aanzienlijk. Gebruik het logbestand alleen om problemen met de engine op te lossen.

 

Kies Engine Parameters voor het Engine Parameters dialoogvenster om de parameters te wijzigen.