Bewerk Toernooi

<< Klik om Inhoudsopgave te zien >>

Navigatie:  Turbo Dambase 11 > Starten met Turbo Dambase > Lijstvenster > Toernooilijst >

Bewerk Toernooi

Bewerken > Bewaar Partij > Spelers en Resultaat > Toernooidetails

Toernooilijst | Bewerken > Bewerk Toernooi

Toernooilijst | rechts-klik | Bewerk Toernooi

 

Gebruik dit dialoogvenster om het toernooi te bewerken.

 

Edit-Tournament-General

 

Algemeen

Plaats

 

De uniekheid van een toernooi wordt bepaald door de volgende velden: Naam, Plaats en Jaar (van Startdatum).

Als er al een ander toernooi is met dezelfde waarden voor deze velden, dan worden de toernooien samengevoegd.

 

Confirm-Merge-Tournament

 

Wees voorzichtig, want deze actie kan niet ongedaan gemaakt worden.