Bewerk Speler

<< Klik om Inhoudsopgave te zien >>

Navigatie:  Turbo Dambase 11 > Starten met Turbo Dambase > Lijstvenster > Spelerlijst >

Bewerk Speler

Spelerlijst | Bewerken > Bewerk Speler

Spelerlijst | rechts-klik | Bewerk Speler

 

Gebruik dit dialoogvenster om de speler te bewerken.

 

Edit-Player

 

De uniekheid van een speler wordt bepaald door de volgende velden: Achternaam, Voornaam.

Als er al een andere speler is met dezelfde waarden voor deze velden, worden de spelers samengevoegd.

 

Confirm-Merge-Player

 

Wees voorzichtig, want deze actie kan niet ongedaan gemaakt worden.