Bewerk Annotator

<< Klik om Inhoudsopgave te zien >>

Navigatie:  Turbo Dambase 11 > Starten met Turbo Dambase > Lijstvenster > Annotatorlijst >

Bewerk Annotator

Annotatorlijst | Bewerken > Bewerk Annotator

Annotatorlijst | rechts-klik | Bewerk Annotator

 

Gebruik dit dialoogvenster om de annotator te bewerken.

 

Edit-Annotator

 

De uniekheid van een annotator wordt bepaald door de volgende velden: Naam.

Als er al een andere annotator is met dezelfde waarden voor deze velden, worden de annotators samengevoegd.

 

Confirm-Merge-Annotator

 

Wees voorzichtig, want deze actie kan niet ongedaan gemaakt worden.