Beeld Menu

<< Klik om Inhoudsopgave te zien >>

Navigatie:  Turbo Dambase 11 > Referentie > Partijvenster Menuopdrachten >

Beeld Menu

De opdrachten en dialoogvensters van het Beeld menu worden gebruikt voor het tonen van informatie in Turbo Dambase.

 

Notatie

Boek

Eindspel

Regelaars

Statusbalk