Blitz Partij

<< Klik om Inhoudsopgave te zien >>

Navigatie:  Turbo Dambase 11 > Referentie > Partijvenster Menuopdrachten > Engine Menu >

Blitz Partij

Engine > Blitz Partij

 

Toont het Blitz Partij dialoogvenster om een blitzpartij tegen de engine te spelen.