Bewaar Partij

<< Klik om Inhoudsopgave te zien >>

Navigatie:  Turbo Dambase 11 > Referentie > Partijvenster Menuopdrachten > Bewerken Menu >

Bewaar Partij

Bewerken > Bewaar Partij

 

Toont het Bewaar Partij dialoogvenster om de partij te bewaren.